இஸ்ரேல் கொமாண்டர் மரணம் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war| palestine isreal war

இஸ்ரேல் கொமாண்டர் மரணம் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war| palestine isreal war
Spread the love


இஸ்ரேல் கொமாண்டர் மரணம் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war| palestine isreal war

இஸ்ரேல் டாங்கிகள் படை கட்டளை கொமாண்டர் மரணம் ,
இஸ்ரேல் கவச படையை முடக்கிய ஹமாஸ் கொமாண்டோ படை

ஹமாஸ் சுரங்கத்தில் நீர் திறக்க நடவடிக்கை

மத்திய தரை கடல் நீரை பீச்சி அடிக்க பெரும் குழாய்கள் மூலம் நீரை இறைக்கும் இஸ்ரேல்

full video