இஸ்ரேல் கைதிகள் ஏழு பேர் மரணம் 570 இஸ்ரேல் வீடுகள் அழித்த ஹிஸ்புல்லா

இஸ்ரேல் கைதிகள் ஏழு பேர் மரணம் 570 இஸ்ரேல் வீடுகள் அழித்த ஹிஸ்புல்லா
Spread the love

இஸ்ரேல் கைதிகள் ஏழு பேர் மரணம் 570 இஸ்ரேல் வீடுகள் அழித்த ஹிஸ்புல்லா

இஸ்ரேல் கைதிகள் ஏழு பேர் இஸ்ரேல் தாக்குதலில் மரணம் என ஹமாஸ் பேச்சாளர்.


அறிவிப்பு |570 ஸ்ரேல் வீடுகள் ஹிஸ்புல்லா தாக்குதலில் அழிப்பு என தெரிவிப்பு.