இஸ்ரேல் கப்பல் சிறைபிடிப்பு|இஸ்ரேல் கப்பல் கவுதி

இஸ்ரேல் கப்பல் சிறைபிடிப்பு|இஸ்ரேல் கப்பல் கவுதி
Spread the love


இஸ்ரேல் கப்பல் சிறைபிடிப்பு|இஸ்ரேல் கப்பல் கவுதி

இஸ்ரேல் கப்பல் கவுதி படைகளினால் சிறைபிடிப்பு,அதிர்ச்சியில் இஸ்ரேல் அரசு இராணுவம்

செங்கடல் வழியாக பயணித்து கொண்டிருந்த கப்பலே இவ்வாறு சிறை பிடிக்க பட்டுள்ளது .

இஸ்ரேல் கப்பல்களை சிறை பிடிப்போம் என கவுதி படைகள் தெரிவித்து இருந்தனர் .

இது மிரட்டல் அல்ல செயல் வடிவம் என்பதை இப்பொழுது காண்பித்துள்ளது .

வீடியோ