இஸ்ரேல் கட்டளை முகாமை அடித்து நொறுக்கிய ஹிஸ்புல்லா

இஸ்ரேல் கட்டளை முகாமை அடித்து நொறுக்கிய ஹிஸ்புல்லா
Spread the love


இஸ்ரேல் கட்டளை முகாமை அடித்து நொறுக்கிய ஹிஸ்புல்லா

இஸ்ரேல் இராணுவத்தின் கோலன் குன்று கட்டளை முகாமை அடித்து நொறுக்கிய ஹிஸ்புல்லா ஏவுகணைகள் .


அதிர்ச்சியில் உறைந்து இஸ்ரேல் தலைமைகள் ,பாலஸ்தீன அதிபர் திடீர் ராஜினாமா ,காரணம் அமெரிக்கா

வீடியோ