இஸ்ரேல் கடற்படையை அலறவிட்ட ஈரான் விமானங்கள் 

இஸ்ரேல் கடற்படையை அலறவிட்ட ஈரான் விமானங்கள் 
Spread the love

இஸ்ரேல் கடற்படையை அலறவிட்ட ஈரான் விமானங்கள்

இரு நாடுகளுக்கு இடையில் பதட்டம் அதிகரித்துள்ளது