இஸ்ரேல் இராணுவ தளதிற்குள் பெரும் வெடி சத்தம்

இஸ்ரேல் இராணுவ தளதிற்குள் பெரும் வெடி சத்தம்
Spread the love


இஸ்ரேல் இராணுவ தளதிற்குள் பெரும் வெடி சத்தம்

இஸ்ரேல் இராணுவ தளதிற்குள் பெரும் வெடி சத்தம் ,
ஈராக் போர் படைகள் தாக்குதலில் பெரும் சேதம் என அறிவிப்பு

வீடியோ