இஸ்ரேல் ஆயுத கப்பல் மீது தாக்குதல்

இஸ்ரேல் ஆயுத கப்பல் மீது தாக்குதல்
Spread the love

இஸ்ரேல் ஆயுத கப்பல் மீது தாக்குதல்

இஸ்ரேல் ஆயுத கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாக ஏமன் ஹிஸ்புல்லா மற்றும் ஈராக் போர் படைகள் அறிவித்துள்ளன

வீடியோ