இஸ்ரேல் ஆமி வாகன அணிகளை தாக்கிய போர் படைகள்

இஸ்ரேல் ஆமி வாகன அணிகளை தாக்கிய போர் படைகள்
Spread the love


இஸ்ரேல் ஆமி வாகன அணிகளை தாக்கிய போர் படைகள்

இஸ்ரேல் இராணுவ வாகன அணியை வழிமறித்து.


தாக்கிய பாலஸ்தீன போர் படைகள் ,இழப்பு அதிகம் என அறிவிப்பு

வீடியோ