இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்
Spread the love

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா கப்பல்கள் மீது கவுதி படைகள் கடும் தாக்குதல்
நடத்தியுள்ளன

ஒரே தடவையில் விமானம் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது .


இஸ்ரேல் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என தெரிவித்து வந்தன.

சொன்னதை சொன்னதை போன்று செயலில் செய்து அசத்தியுள்ளன .

சற்றும் எதிர்பார்த தாக்குதலினால் அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் உறைந்துள்ளன

full video