இஸ்ரேலை தாக்க திட்டம் போட்டு கொடுத்த ஈரான்|ஈரான் கமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டணி|ISREAL HAMAS NEWS

இஸ்ரேலை தாக்க திட்டம் போட்டு கொடுத்த ஈரான்|ஈரான் கமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டணி|ISREAL HAMAS NEWS
Spread the love


இஸ்ரேலை தாக்க திட்டம் போட்டு கொடுத்த ஈரான்|ஈரான் கமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டணி|ISREAL HAMAS NEWS

இஸ்ரேலை தாக்கிட அணைத்து தாக்குதல் தயாரிப்பு திட்டங்கள் ஈரானால் வழங்க பட்டுள்ளது .


முடிவுற்றுள்ளது தாக்குதல் ஒன்று ,கட்டம் இரண்டு மற்றும் மூன்று விரைவில் ஆரம்பிக்க படவுள்ளன .

இஸ்ரேல் அமெரிக்கா போரில் குதித்தன ,நிமிடங்கள் ஆபத்தானதாக மாற்றம் .

வீடியோ