இஸ்ரேலை தாக்கும் ஏவுகணை ஈரான் சோதனை| இஸ்ரேல் ஈரான் மோதல் |isreal iran war |palestine isreal war|

இஸ்ரேலை தாக்கும் ஏவுகணை ஈரான் சோதனை| இஸ்ரேல் ஈரான் மோதல் |isreal iran war |palestine isreal war|
Spread the love

இஸ்ரேலை தாக்கும் ஏவுகணை ஈரான் சோதனை| இஸ்ரேல் ஈரான் மோதல் |isreal iran war |palestine isreal war|

இஸ்ரேலை தாக்கும் புதிய கைபர்சொனிக் ஏவுகணை ஒன்றை ஈரான் வெற்றிகரமாக சோதனை . பதட்டத்தில் இஸ்ரேல் ,

வீடியோ