இஸ்ரேலை தாக்கிட ஈரானில் கமாஸ் தளபதிகள் பேச்சு

இஸ்ரேலை தாக்கிட ஈரானில் கமாஸ் தளபதிகள் பேச்சு
Spread the love

இஸ்ரேலை தாக்கிட ஈரானில் கமாஸ் தளபதிகள் பேச்சு

இஸ்ரேல் இராணுவம் புரிந்து வரும் தொடர் அடக்குமுறை ,மக்கள் படுகொலையை தடுக்க ஈரான் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது .

ஈரான் இராணுவ தளபதிகள் தொடர் படுகொலைகளுக்கு ,தகுந்த பதிலடி வழங்கிட ,ஈரான் துடிக்கிறது .அதற்கு தமது வலது கையாக விளங்கும் காமாஸ் போராளிகள் அமைப்பை தயார் செய்து வருகிறது .

No posts found.