இஸ்ரேலுக்கு பெரும் இழப்பு |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war |palestine isreal news today tamil

https://www.youtube.com/watch?v=Yj3M1Vrag8c
Spread the love

இஸ்ரேலுக்கு பெரும் இழப்பு |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war |palestine isreal news today tamil

இஸ்ரேலுக்கு இராணுவத்தினருக்கு தரை வழிப் போரில் பெரும் இழப்பு ,வெளியான திகில் விபரங்கள் விபரங்கள்

video