இஸ்ரேலுக்கு அவசரமாக $735 மில்லியனுக்கு ஆயுதம் விற்கும் அமெரிக்கா

Spread the love

இஸ்ரேலுக்கு அவசரமாக $735 மில்லியனுக்கு ஆயுதம் விற்கும் அமெரிக்கா

இஸ்ரேல் மீது கமாஸ் போராளிகள் திடீர் நீண்ட தூர வீச்சு கொண்ட ரொக்கட் தாக்குதலை நடத்தி

வரும் நிலையில் ,இஸ்ரேலின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு என அமெரிக்கா 5 மில்லியனுக்கு ஆயுதம் விற்பதற்கு நானுமதி வழங்கியுள்ளது

மேற்படி ஆயுதங்கள் அவசர உதவியாக இஸ்ரேலுக்கு வழங்கிட காங்கிரஸ் அனுமதி அளித்துள்ளது

,இதனை அடுத்து மேற்படி ஆயுதங்கள் சில நாட்களின் இஸ்ரேல் வந்தடையவுள்ளது

அடேங்கப்பா… இரு நாடுபிகள் சண்டையில் குளிர் காயம் அமெரிக்கா ,இது தாங்க வியாபாரம் ,காமாசுக்கு அமெரிக்கா நன்றி சொல்ல வேண்டும் அல்லவா ..?

    Leave a Reply