இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த 250 ரொக்கட்||இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த 250 ரொக்கட்||இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love

இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த 250 ரொக்கட்||இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

காசா மேற்கு கரையை இரண்டாக பிரிக்கும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேலுக்குள் ஹமாஸ் அமைப்பினர் ஏவிய 250 ரொக்கட்
வெடித்து பறந்த கட்டடங்கள் ,வீடுகள் கார்கள்

யோன் டோம் ஏவுகணை தடுப்பு செயல் இழப்பு

தமது மக்கள் ஓடி கொண்டிருப்பதாக இஸ்ரேல் இராணுவம் வேறு வழியின்றி அறிவிப்பு

https://www.youtube.com/watch?v=nISOLHi_9EM