இஸ்ரல் ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் |ஈரான் வானில் போர்

இஸ்ரல் ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் |ஈரான் வானில் போர்
Spread the love


இஸ்ரல் ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் |ஈரான் வானில் போர்

இஸ்ரல் ஏவுகணைகள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,
ஈரான் வானில் நடந்த போர் ,
இஸ்ரேல் ஈரான் நேரடி மோதல் வெடிக்கும் அபாயம்

வீடியோ