இவள் எங்கள் ஈழ குயில்

இவள் எங்கள் ஈழ குயில்
Spread the love

இவள் எங்கள் ஈழ குயில்

இசை பாடும் கீதம் – இவள்
இளம் கலை நாதம்
அலை பாயும் ஓடம் – இவள்
அழியாத ராகம்

மெட்டோடு பாடும்
மெல்லிசை கீதமே
துள்ளிசை பாடையில
துள்ளி மனம் குதிக்குமே

மெல்ல வந்து காதோரம்
மெல் லிசைக்கும் நேரம்
துன்பங்கள் மறையுமே
துளி விழி நீர் சொரியுமே

இலை மறை காயானாய் – ஜோதி
இதயங்களில் ஒன்றானாய்
சந்தத்தோடு சொந்தமாகி
சாந்தம் ஆடினாய்

தப்பாமல் தாளமிடும்
சங்கீதமே என் கீதமே
உன்னை நானும் வாழ்த்துகிறேன்
உலகாள போற்றுகிறேன் ..!

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
ஆக்கம் 02-04-2024

லண்டனில் பாடி அசத்தும் எங்கள் ஈழ குயில் ஜோதி

இவள் எங்கள் ஈழ குயில்
இவள் எங்கள் ஈழ குயில்