இலங்கை கடல் படை உருவாக்கு பட்டு 69 ஆண்டுகள் – கோலாகல கொண்டாட்டம்

Spread the love
இலங்கை கடல் படை உருவாக்கு பட்டு 69 ஆண்டுகள் – கோலாகல கொண்டாட்டம்

இலங்கை கடல் படை ஆரம்பிக்கு பட்டு இன்றுடன் 69 ஆண்டுகளாகின்றன ,அந்த மகிழ்ச்சியான நாளினை சிங்கள கடற்படை குதூகலமாக கொண்டாடி வருகிறது

,இந்த கடல்[படையின் சேவை நாட்டின் இறைமை மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி படுத்தியது என கடற்படை தளபதி முழங்கியுள்ளார்

Leave a Reply