இலங்கையில் மின் வெட்டு மேலும் அதிகரிப்பு மக்கள் அவதி

Spread the love

இலங்கையில் மின் வெட்டு மேலும் அதிகரிப்பு மக்கள் அவதி

இலங்கையில் மேலும் மின்வெட்டு இருப்பது நிமிடங்களினால் அதிஅக்ரிக்க பட்டுள்ளது .

இந்த மின்வெட்டு அதிகரிப்பினால் மக்கள்மற்றும் தொழில் துறைகள் அதிகரிக்க படுகின்றான் .

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக ,இவ்வாறான நெருக்கடி நிலையில் இலங்கை சிக்கி தவித்து வருகிறது .

இவ்வாறான நிலை நீடித்தால் இலங்கை வைரிவில் இருளில் மூழ்கும் அபாயம் எழும் என் செத்து பார்க்க படுகிறது .

    Leave a Reply