இலங்கையில் குடிகார்களிடம் -168 மில்லியன் தண்டம்

Spread the love
இலங்கையில் குடிகார்களிடம் -168 மில்லியன் தண்டம்

இலங்கை மதுவரி திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளல் பட்ட சுற்றிவளைப்பு தேடுதலின் பொழுது தமது

விதிகளுக்கு முறைகேடாக செயல்பட்டவர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தண்டத்தின் மொத்த பெறுமதி சுமார் 168 மில்லியன் ரூபாய்கள் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

Leave a Reply