இலங்கையில் – இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பு – ஆடம்பர வாகனங்கள் விலை உயர்வு

Spread the love
இலங்கையில் – இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பு – ஆடம்பர வாகனங்கள் விலை உயர்வு

இலங்கையில் ஆடம்பர வாகனங்களான ஜீப் ரக வாகனங்கள் உள்ளிட்டவைகளிற்கு அதிக வரி

அறிவிடப்படுவதால் தற்போது இந்த வாகனத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது ,

அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையில் குறைப்பு செய்துள்ள அரசு இந்த ஆடம்பர வாகன வரி விதிப்பு

அதிகரிப்பை அடுத்தே இந்த விலை உயர்வு அதிகரித்துள்ளது

Leave a Reply