இலங்கையின் தற்போதையை ஜனாதிபதி -தேர்தல் செலவு சுமார் 7.5 பில்லியன் –

Spread the love
இலங்கையின் தற்போதையை ஜனாதிபதி -தேர்தல் செலவு சுமார் 7.5 மில்லியன் –

இலங்கையின் தற்போது இடம்பெறவுள்ள ஜனாதிபதி தேர்தல் செலவு சுமார் 7.5 பில்லியன் என தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் ,ஆண்டு தோறும் இந்த தேர்தல் செலவுகள் அதிகரித்து செல்வதாக அவர் சுட்டி காட்டியுளளார் ,அதை எண்ணி தான் கவலை படுவதாகவும் முழங்கியுள்ளார்

Leave a Reply