இரு கால்களை உக்கிரேனில் இழந்த ரஷ்ய முக்கிய அதிகாரி

Spread the love

இரு கால்களை உக்கிரேனில் இழந்த ரஷ்ய முக்கிய அதிகாரி

இரு கால்களை ,உக்கிரேனில் ரஷ்ய முக்கிய அதிகாரி ,ஒருவர் இழந்துள்ளார் என்பதை ரஷ்ய முதன் முதலாக ஒப்பு கொண்டுள்ளது .

உக்கிரேனில் ரஷ்ய இராணுவத்தினர் ,கட்டு பாட்டு பகுதிக்குள் பயணித்த ,ரஷ்ய ஜனாதிபதியின் ,முக்கிய நெருங்கிய சகாவே இவ்விதம் ,இரு கால்களை இழந்துள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

இவரது இந்த படுகாயமடைந்த செயல் ,ரஷ்ய ஜனாதிபதிக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக உக்கிரேன் தெரிவித்துள்ளது .

    Leave a Reply