இராணுவத்தை உக்கிரைனில் விலக்க தயாராகும் ரசியா

இராணுவத்தை உக்கிரைனில் விலக்க தயாராகும் ரசியா
Spread the love

இராணுவத்தை உக்கிரைனில் விலக்க தயாராகும் ரசியா

உக்கிரேன் நாட்டில் இருந்து தமது இராணுவத்தை விலக்கிட ,
ரசியா ஜனாதிபதி புட்டீன் தயாராகி வருகிவதாக முக்கிய ஊடக நபர் தெரிவித்துள்ளார் .

இது உறுதி எனவும் ,பேச்சுக்களின் மூலம் இது சாத்தியமாகும் என அவர் அடித்து கூறியுள்ளார் .

அப்படி என்றால் ரசியா விதிக்க போகும் விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு,
உக்கிரைன் பேச்சுக்கு செல்லுமா என்பதுதான் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

புட்டீன் நெருங்கிய ஊடக நபர் வெளியிட்டுள்ள,
இந்த தகவல் போரால் பாதிக்க பட்ட நாடுகளும் ,
மக்களும் வரவேற்று கொள்கின்றனர் .

அடம் பிடிக்கும் உக்கிரேன் அதிபர் ஜெலன்ஸி அமைதிக்கு
திரும்புவரா .