இரண்டு உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய சவூதி

Spread the love

இரண்டு உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய சவூதி

சவூதி நாட்டின் எல்லையோரத்தில் கண்காணிப்பில் ஈடுப்பட்டு கொண்டிருந்த

Houthis in Yemen இராணுவத்தின் இரண்டு உளவு விமானங்களை தாம் சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளதாக சவூதி தெரிவித்துள்ளது

தமது இலக்குகள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கும் நோக்குடன் இவை உளவு

பார்த்தலில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது தாம் இதனை சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது

தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கு இடையில் மோதல்கள் தீவிரமாக இடம் பெற்ற

வண்ணம் உள்ளது ,இதே போல சவுதியின் உளவு விமானங்களையும் இதே

இராணுவத்தினர் கடந்த வாரம் சுட்டு வீழ்த்தி இருந்தமை குறிப்பிட தக்கது

இரண்டு உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய
இரண்டு உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய

      Leave a Reply