இனம் அழித்தான் – இனம் அழியும் …!

Spread the love

இனம் அழித்தான் – இனம் அழியும் …!

ஆழ வந்தான் கோட்டா
அடிமையான தோட்டா ..
கொன்றவனும் ஆழ்வதோ -ஒரு
கொடியின் கீழ் வாழ்வதோ? –

வான் ஆண்ட தமிழினம்
வால் ஆட்டி போவதோ..?
ஏகே தாங்கிய கைகளோ
ஏந்தி பூ கொடுப்பதோ…?

வரலாறு மாறாது
வழி தடம் அழியாது…
ஒரு நாள் எழுவோமே
ஓங்கி அடி தருவோமே . ..

வரலாற்று பிழை எல்லாம்
வலியோடு துடைப்போமே ….
நாளை. வருவாரே
நம்பும் ஈழம் தருவாரே….

அழுதார் கண் எல்லாம்
அன்று ஆடி மகிழும் -…
ஆடி திரிந்தார் உடல் எல்லாம்
அரை துண்டாய் கிழியும் …!

  • வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
    ஆக்கம் -18-1-2019

கோட்டபாய பதவி ஏற்ற -ஆட்சி எண்ணிய பொழுது ..!

Leave a Reply