இந்தியா வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கை வந்தார்

இந்தியா வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கை வந்தார்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

இந்தியா வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கை வந்தார்

இந்தியா வெளியுறவு மந்திரி ஜெய்சங்கர் இலங்கை வந்தடைந்தார் .
இலக்கை வந்த இவருடன் ரணில் விக்கிரமகிங்கா பேச்சில் ஈடுபடுவர்,
என எதிரி பார்க்க படுகிறது .

இலங்கைக்கு நிதி கையளிப்பு மற்றும் ,
பொருளாதார பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு தொடர்பில் ,
பேச்சில் ஈடுபடுவார் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க