இந்தியா கடல்படை தளபதி -இலங்கையில்

Spread the love

இந்தியாகடற்படை தளபதி தற்போது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள இலங்கை கடற்படை தளத்திற்கு பயனித்துள்ளார்

,உத்தியோக பூர்வ பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள இவரது இந்த திடீர் வருகை நோக்கம் எது என உடனடியாக தெரியவரவிலை

Leave a Reply