இத்தாலியில் மலைப்பகுதியில் வாழ வீடு இலவசம்

Spread the love

இத்தாலி நாட்டின் நிலப்பரப்பில் அதிகளாவனவை மலைகளை சுற்றியுள்ள மேற்படி மலை பகுதியில் அதிகளவான வீடுகள் காலியாக காண படுகின்றன .

,மக்கள் அச்சத்தில் அந்த பகுதிகளை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர் ,இதனை அறிந்த அரசு அந்த பகுதியில் மக்களை மீள் குடியேற்ற புதிய திட்டத்தையே அறிவித்துள்ளது .

குறித்த பகுதியில் வாழ விரும்பவர்களுக்கு குழந்தைகள் இருப்பின் வீடு இலவசம் ,மேலும் பணமும் போனஸாக வழங்க படுகிறது ,

அப்புறம் என்ன நீங்களும் ஓடி தப்புங்க ,மறக்காதீங்க குறித்த பகுதியில் எரிமலை மற்றும் நில அதிர்வு ஏற்பட்டமை குறிப்பிட தக்கது

Leave a Reply