ஆற்றுக்குள் லொறி லொறியாக குப்பையை கொட்டும் இந்திய அரசு -video

Spread the love
ஆற்றுக்குள் லொறி லொறியாக குப்பையை கொட்டும் இந்திய அரசு -video

வல்லரசு இந்தியாவின் கேவலம் – ஓடும் ஆற்று நீருக்குள் லொறி லொறியாக குப்பைகளை கொட்டும் கேவல நிலையை பார்த்து உலகம் காறி உமிழ்கிறது

Leave a Reply