ஆப்பிள் நிறுவனம் 906 மில்லியன் தண்டம் | உலக செய்திகள்

ஆப்பிள் நிறுவனம் 906 மில்லியன் தண்டம் | உலக செய்திகள்
Spread the love

ஆப்பிள் நிறுவனம் 906 மில்லியன் தண்டம் | உலக செய்திகள்

உலக செய்திகள்| உலக மக்கள் அதிக பயன் பாட்டில் உள்ள ஆப்பிள் ஐபோனாகும் .இதற்கு ரசியா கட்டுப்பாட்டு மையம் 906 மில்லியன்
பணத்தை தண்டமாக அறவிட்டுள்ளது .

ரஷ்யாவில் ஆப்ஸ் சந்தை முறைகேடு: Antimonopoly Service
என்று கூறப்படும் குற்றத்திற்காக ஆப்பிள் US$12.1 மில்லியன் அபராதம் செலுத்துகிறது

அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆப்பிள்,
மொபைல் ஆப்ஸ் சந்தையில் அதன் ஆதிக்கத்தை
தவறாக பயன்படுத்தியதாக ரஷ்ய நம்பிக்கையற்ற வழக்கில் 906 மில்லியன்
ரூபிள் (12.12 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்)
அபராதம் செலுத்தியுள்ளதாக ரஷ்யாவின் ஃபெடரல்
ஆன்டிமோனோபோலி சர்வீஸ் (FAS) திங்களன்று தெரிவித்துள்ளது