ஆசை ஊற்று …!

Spread the love

ஆசை ஊற்று …!

பட்டு மேனி கசங்க
பாட்டு பாடும் ஆசை …
தொட்டு நீயும் கசங்க
தொழுதே உள்ள ஓசை ….

கட்டி வைத்து தழுவி
காற்று உன்னை மெழுகி …
விட்டு விட்டு நழுவி
விளையாடல் உருகி ….

தட்டி கதவை சாத்தி
தாளங்களை ஊத்தி ….
மெட்டு போட்டு பாடி
மெல்ல போகுதே ஓடி

குத்து பாட்டு போல
குழுங்கி உடலும் ஆட…
காளை மெல்ல நீள
களைப்பு மெல்ல கூட

தேறி உடல் ஏற
தேகம் மெல்ல நோக…
ஆசை தீர்ந்து மாற
அழைத்து காதல் மலரும் ..

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -13/02/2019

Home » Welcome to ethiri .com » ஆசை ஊற்று …!

Leave a Reply