அலறும் இஸ்ரேல் எங்கும் ஏவுகணை தாக்குதல்

அலறும் இஸ்ரேல் எங்கும் ஏவுகணை தாக்குதல்
Spread the love


அலறும் இஸ்ரேல் எங்கும் ஏவுகணை தாக்குதல்

அலறும் இஸ்ரேல் எங்கும் ஏவுகணை தாக்குதல் ,
காசா போர் படைகள் இஸ்ரேல் தலைநகர் டெலவி
,மத்திய இசுரேல் .

வடக்கு பகுதிகள் எங்கும் பரவலாக ராக்கெட்
தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்

வீடியோ