அமெரிக்கா பிரிட்டன் கப்பல்களை ஓட ஓட அடிப்போம் ஹவுதி

அமெரிக்கா பிரிட்டன் கப்பல்களை ஓட ஓட அடிப்போம் ஹவுதி
Spread the love


அமெரிக்கா பிரிட்டன் கப்பல்களை ஓட ஓட அடிப்போம் ஹவுதி

அமெரிக்கா பிரிட்டன் போர் கப்பல்களை ஓட ஓட அடிப்போம் என ஹவுதி
எச்சரிக்கை விடுப்பு .

அமெரிக்கா பிரிட்டன் நிலையில் ஹவுதிகள் இவ்விதம் தமது நிலையை அறிவித்துள்ளதால் செங்கடல் பர பரப்பில் மூழ்கியுள்ளது

வீடியோ