அமெரிக்கா உலங்குவானூர்தி மாயம் இஸ்ரேல் தளபதி அவுட்

அமெரிக்கா உலங்குவானூர்தி மாயம் இஸ்ரேல் தளபதி அவுட்
Spread the love


அமெரிக்கா உலங்குவானூர்தி மாயம் இஸ்ரேல் தளபதி அவுட்

அமெரிக்கா இராணுவ உலங்குவானூர்தி திடீர் மாயம்,தேடும் அமெரிக்கா இராணுவம் .


பாலஸ்தீனம் காசா போர் அரங்கில் இஸ்ரேல் படை தளபதி அவுட் ,

வீடியோ

https://www.youtube.com/watch?v=UdRyokYnV7w