அமெரிக்காவில் 1.35 பில்லியன் டொலரை வென்ற நபர்

அமெரிக்காவில் 1.5 பில்லியன் டொலரை வென்ற நபர்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

அமெரிக்காவில் 1.35 பில்லியன் டொலரை வென்ற நபர்

அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற லொத்தரி குழுக்களில் ,நபர் ஒருவர் 1.35 பில்லியன் டொலர்களை வெட்டியாக தட்டி சென்றுள்ளார் .

இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் வெற்றி பெற்ற மிக பெரும் அதிஷ்ட சாலியாக இந்த நபர் மாற்றம் பெற்றுள்ளார் .


இதனை SHARE பண்ணுங்க