அட்டகாசமான சுவையில் குஸ்கா பிரியாணி கத்தரிக்காய்

அட்டகாசமான சுவையில் குஸ்கா பிரியாணி கத்தரிக்காய்
Spread the love

அட்டகாசமான சுவையில் குஸ்கா பிரியாணி கத்தரிக்காய்

வீட்டில் இலகுவாக நம்ம வாய் சுவையாக உண்ணும் வகையில் அட்டகாசமான சுவையில் குஸ்கா பிரியாணி செய்து அசத்தலாம் .

குஸ்கா கத்தரிகையா பிரியாணி இலகுவாக செய்வது எப்படி என்பதையும் ,அத்தகு தேவையான பொருட்கள் என்ன என்பதை ,வாங்க காணொளி பார்த்துகிட்டே செஞ்சு அசத்தலாம் .