அடை தோசை இப்படி செஞ்சு அசத்துங்க adai dosai recipe in tamil | ginger thuvaiyal tamil

அடை தோசை இப்படி செஞ்சு அசத்துங்க adai dosai recipe in tamil | ginger thuvaiyal tamil
Spread the love

அடை தோசை இப்படி செஞ்சு அசத்துங்க adai dosai recipe in tamil | ginger thuvaiyal tamil

அடை தோசை நாள் தோறும் வீட்டில் இப்படி செஞ்சு அசத்துங்க .
வாய்க்கு சுவையான தரமாக ,மிக இலகுவான முறையில் செய்திடலாம் .

நம்ம வீடு சமையலில் நம்ம தரும் இன்றைய சுட சுட அடை தோசை வாங்க பார்க்கலாம்