அங்கீகாரம் பெறும் நாம்தமிழர் கட்சி

அங்கீகாரம் பெறும் நாம்தமிழர் கட்சி
Spread the love

அங்கீகாரம் பெறும் நாம்தமிழர் கட்சி

அங்கீகாரம் பெறும் நாம்தமிழர் கட்சி பலத்த சாதனையை நடத்தி முடித்துள்ளது .எதிர்வரும் தேர்தலில் தமிழகத்தை நாம் தமிழர் புரட்டி போடும் என தெரிவிக்க படுகிறது .

வீடியோ