Posted in உலக செய்திகள்

லண்டனுக்கு விமானம் ஓடிய -2 விமானிகள் கொரனோவால் பலி

லண்டனுக்கு விமானம் ஓடிய -2 விமானிகள் கொரனோவால் பலி துருக்கிய நாட்டின் மிக…

Continue Reading... லண்டனுக்கு விமானம் ஓடிய -2 விமானிகள் கொரனோவால் பலி
Posted in உளவு செய்திகள்

துருக்கிய உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய லிபியா

துருக்கிய உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய லிபியா லிபியாவில் தற்போது சமாதான உடனப்படு…

Continue Reading... துருக்கிய உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய லிபியா
Posted in உளவு செய்திகள்

குவிக்க படும் துருக்கி ரசியா படைகள் – வீடியோ

குவிக்கபடும் துருக்கி ரசியா -அமெரிக்கா படைகளினால் ஈராக்கில் வைத்து ஈரானிய இராணுவ ,ஈராக்…

Continue Reading... குவிக்க படும் துருக்கி ரசியா படைகள் – வீடியோ