Posted in உளவு செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்

ரசியா விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள்

ரசியா விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள் கருங்கடல் வழியாக பறப்பில் ஈடுபட்ட ரஷியா…

Continue Reading... ரசியா விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள்