Posted in இலங்கை செய்திகள்

லண்டனில் இருந்து சீனர்களை ஏற்றி சென்ற இலங்கை விமானம்

லண்டனில் இருந்து சீனர்களை ஏற்றி சென்ற இலங்கை விமானம் லண்டனில் இலங்கையர்கள் தவித்து…

Continue Reading... லண்டனில் இருந்து சீனர்களை ஏற்றி சென்ற இலங்கை விமானம்