இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்

,

Continue Reading... இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் சொல்லிட வா

காதல் சொல்லிட வா ஏழைந்து நாட்களாகஎன்னுயிரை காணலையேமுன்னே நானழுதுமூவாறு பெருகிடிச்சே ஏழு நாளு…

Continue Reading... காதல் சொல்லிட வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா துளை போடும் பார்வைக்குள்ளதுடுப்பாட்டம் ஈடுப்பாட …மனது மயங்குதடி…

Continue Reading... நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தேடி வருவேன் காத்திரு

தேடி வருவேன் காத்திரு இருந்தால் வருவேன் இதயம் தருவேன்இன்றே கொஞ்சம் பொறுத்திடு …..நாளை…

Continue Reading... தேடி வருவேன் காத்திரு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிணங்களால் மிதக்கும் தேசம்

பிணங்களால் மிதக்கும் தேசம் கந்தக துகளிருந்து கதறுதடா பிஞ்சுகை இழந்து பாவமடா நோகுதடா…

Continue Reading... பிணங்களால் மிதக்கும் தேசம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மலட்டு சிந்தை வெளிச்சம் தருமா

மலட்டு சிந்தை வெளிச்சம் தருமா ஊரின் பெயரில் சங்கம் வைத்துஊரார் கொள்ளையடா- தினம்ஊரின்…

Continue Reading... மலட்டு சிந்தை வெளிச்சம் தருமா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நண்பர்கள் வேண்டாம் புத்தகம் தா

நண்பர்கள் வேண்டாம் புத்தகம் தா எண்ணம் கசக்கி எண்ணிய தெண்ணுஏற்றம் வாழ்வில் பிறக்கும்…

Continue Reading... நண்பர்கள் வேண்டாம் புத்தகம் தா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தண்டனை கொடு

தண்டனை கொடு பாதணி இன்றே பணி செய் என்றான்பாவி அவனொரு மூடன் –…

Continue Reading... தண்டனை கொடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கோபம் தவிர் வாழ்வில் நிமிர்

கோபம் தவிர் வாழ்வில் நிமிர் எரியுது இங்கொரு நெஞ்சு – தினம்எறியுது ஏனது…

Continue Reading... கோபம் தவிர் வாழ்வில் நிமிர்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முரசு மண்ணே பதில் கூறாய்

முரசு மண்ணே பதில் கூறாய் குறிஞ்சி ,மருதம் குடி கொண்ட மண்ணில்கூடு கட்டிய…

Continue Reading... முரசு மண்ணே பதில் கூறாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மன்னித்து விடு

மன்னித்து விடு உன்னை அழைத்தேன் எந்தன் நாளில்உன்னை காணவில்லை ..உள்ளம் தேடி அழைத்த…

Continue Reading... மன்னித்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எம் அவலம் யார் புரிவார்

எம் அவலம் யார் புரிவார் ஆளை வாட்டும் குளிருக்குள்ளேஆயுள் மெல்ல கரைகிறதே ….ஆடை…

Continue Reading... எம் அவலம் யார் புரிவார்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பதில் சொல் ….!

பதில் சொல் ….! கடல் மேலே மஞ்சத்தைகண்ணே நான் கட்டிடவா ..?-நீகண்ணுறங்க ,…

Continue Reading... பதில் சொல் ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இது தான் காதலா ..? …!

இது தான் காதலா ..? …! உள்ளாடை அவிழ்க்கையிலஉன்னை நீ மறந்தவளே …வெள்ளாடை…

Continue Reading... இது தான் காதலா ..? …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காற்றுள்ள போதே தூற்று

காற்றுள்ள போதே தூற்று நாளை என்ற நாள் மறந்துநாடி வா இன்றெழுந்து …ஊர்…

Continue Reading... காற்றுள்ள போதே தூற்று
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தளம்பி பேசும் தற்கொலை ஒன்று

தளம்பி பேசும் தற்கொலை ஒன்று வருடம் பிறந்த முதல் நாளில்வாழ்த்தி பாடிடலாம் –…

Continue Reading... தளம்பி பேசும் தற்கொலை ஒன்று
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஏன் என்னை மறந்தாய்

ஏன் என்னை மறந்தாய் உறவை தந்தால் உயிரை தருவேன்உயிரே உயிரே நினைத்து விடு…

Continue Reading... ஏன் என்னை மறந்தாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிரிய முன்னர் அழும் விவாகரத்து

பிரிய முன்னர் அழும் விவாகரத்து தாலி தந்தான் கேவல மாக்கிதாரங்கள் உலவுவதோ ..?-…

Continue Reading... பிரிய முன்னர் அழும் விவாகரத்து
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெல்வாய் ஒரு நாள் ஓடு

வெல்வாய் ஒரு நாள் ஓடு பல நாள் இருளும் ஒரு நாள் மறையும்பல…

Continue Reading... வெல்வாய் ஒரு நாள் ஓடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறந்தது பிழை தானோ

உன்னை மறந்தது பிழை தானோ இறைவா இறைவா நீ இருந்தால்இன்றே எனக்கொரு பதிலிடுவாய்….எதுவரை…

Continue Reading... உன்னை மறந்தது பிழை தானோ