Posted in உலக செய்திகள் கனடா செய்திகள்

கனடாவில் 15வயது சிறுவன் சுட்டு கொலை – தொடரும் கொலைகள்

கனடாவில் 15வயது சிறுவன் சுட்டு கொலை – தொடரும் கொலைகள் கனடாவில் நேற்று…

Continue Reading... கனடாவில் 15வயது சிறுவன் சுட்டு கொலை – தொடரும் கொலைகள்
Posted in உளவு செய்திகள்

துருக்கியின் 24 விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய ரசிய ஏவுகணைகள்

துருக்கியின் 24 விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய ரசிய ஏவுகணைகள் சிரியாவில் இடம்பெற்று வரும்…

Continue Reading... துருக்கியின் 24 விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய ரசிய ஏவுகணைகள்
Posted in முக்கிய செய்திகள்

உக்கிரேன் விமானம் சுட்டு வீழ்த்திய குழுவினர் கைது -மரண தண்டனை

உக்கிரேன் விமானம் சுட்டு வீழ்த்திய குழுவினர் கைது -மரண தண்டனை ஈரான் -தலைநகர்…

Continue Reading... உக்கிரேன் விமானம் சுட்டு வீழ்த்திய குழுவினர் கைது -மரண தண்டனை