ரணில் கணடனம் டிரம்ப் தாக்குதலுக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணில் கணடனம் டிரம்ப் தாக்குதலுக்கு

,

Continue Reading... ரணில் கணடனம் டிரம்ப் தாக்குதலுக்கு
பசில் ரணிலுக்கு ஆதரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பசில் ரணிலுக்கு ஆதரவு

,

Continue Reading... பசில் ரணிலுக்கு ஆதரவு
பிச்சைக்கார நாடாக இலங்கை மாறியிருக்கும் ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பிச்சைக்கார நாடாக இலங்கை மாறியிருக்கும் ரணில்

,

Continue Reading... பிச்சைக்கார நாடாக இலங்கை மாறியிருக்கும் ரணில்
பொன்சேகாவின் நூலை வெளியிட்ட ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பொன்சேகாவின் நூலை வெளியிட்ட ரணில்

,

Continue Reading... பொன்சேகாவின் நூலை வெளியிட்ட ரணில்
வீடற்றவர்களுக்கு வீடு ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வீடற்றவர்களுக்கு வீடு ரணில்

,

Continue Reading... வீடற்றவர்களுக்கு வீடு ரணில்
தேர்தலில் பிள்ளையான் ரணிலுக்கு ஆதரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தேர்தலில் பிள்ளையான் ரணிலுக்கு ஆதரவு

,

Continue Reading... தேர்தலில் பிள்ளையான் ரணிலுக்கு ஆதரவு
குண்டுவெடித்த தேவாலயத்தை ரணில் பார்வையிட்டார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

குண்டுவெடித்த தேவாலயத்தை ரணில் பார்வையிட்டார்

,

Continue Reading... குண்டுவெடித்த தேவாலயத்தை ரணில் பார்வையிட்டார்
வீடுகளை திருத்த ரணில் உத்தரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வீடுகளை திருத்த ரணில் உத்தரவு

,

Continue Reading... வீடுகளை திருத்த ரணில் உத்தரவு
மன்னர் ஆயரை சந்தித்தார் ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மன்னர் ஆயரை சந்தித்தார் ரணில்

,

Continue Reading... மன்னர் ஆயரை சந்தித்தார் ரணில்
கல்வி முறையில் மாற்றம் ரணில்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கல்வி முறையில் மாற்றம் ரணில்

,

Continue Reading... கல்வி முறையில் மாற்றம் ரணில்
இந்தியா பறந்தார் ரணில் விக்கிரமசிங்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியா பறந்தார் ரணில் விக்கிரமசிங்கா

,

Continue Reading... இந்தியா பறந்தார் ரணில் விக்கிரமசிங்கா
ரணில் விக்கிரமசிங்கவினதும் அடிவருடியே விக்னேஸ்வரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணில் விக்கிரமசிங்கவினதும் அடிவருடியே விக்னேஸ்வரன்

,

Continue Reading... ரணில் விக்கிரமசிங்கவினதும் அடிவருடியே விக்னேஸ்வரன்
ரணில் முன்னிலையில் சுமந்திரன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணில் முன்னிலையில் சுமந்திரன்

,

Continue Reading... ரணில் முன்னிலையில் சுமந்திரன்
மக்களுக்கு காணி உறுதிகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மக்களுக்கு காணி உறுதிகள்

,

Continue Reading... மக்களுக்கு காணி உறுதிகள்
வடகிழக்கிற்கு ரணில் உதவினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வடகிழக்கிற்கு ரணில் உதவினார்

,

Continue Reading... வடகிழக்கிற்கு ரணில் உதவினார்
இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதி புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி

,

Continue Reading... ஜனாதிபதி புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி
இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் திறக்கப்பட்ட மேம்பாலம்

,

Continue Reading... ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் திறக்கப்பட்ட மேம்பாலம்
இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஐ எம் எப் நிறைவடையும் வரை தேர்தல்கள் இல்லை

,,

Continue Reading... ஐ எம் எப் நிறைவடையும் வரை தேர்தல்கள் இல்லை
இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதி தேர்தல் திகதி வெளியானது

,

Continue Reading... ஜனாதிபதி தேர்தல் திகதி வெளியானது
இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதி ரணிலுக்கு இன்று பிறந்த தினம்

,

Continue Reading... ஜனாதிபதி ரணிலுக்கு இன்று பிறந்த தினம்