மின்னல் தாக்கி ஒருவர் மரணம் கைபேசி சேதம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மின்னல் தாக்கி ஒருவர் மரணம் கைபேசி சேதம்

,

Continue Reading... மின்னல் தாக்கி ஒருவர் மரணம் கைபேசி சேதம்
மியன்மாரில் சூறாவளி 41 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

மியன்மாரில் சூறாவளி 41 பேர் மரணம்

மியன்மாரில் சூறாவளி 41 பேர் மரணம் மியான்மரின் ராக்கைன் மாநிலத்தில் ஏற்ப்பட்ட சூறாவளி…

Continue Reading... மியன்மாரில் சூறாவளி 41 பேர் மரணம்
வெள்ளத்தில் சிக்கி 129 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வெள்ளத்தில் சிக்கி 129 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... வெள்ளத்தில் சிக்கி 129 பேர் மரணம்
துபாயில் அடுக்குமாடியில் தீ இந்திய தம்பதிகள் உள்ளிட்ட 16 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

துபாயில் அடுக்குமாடியில் தீ இந்திய தம்பதிகள் உள்ளிட்ட 16 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... துபாயில் அடுக்குமாடியில் தீ இந்திய தம்பதிகள் உள்ளிட்ட 16 பேர் மரணம்
அகதிகள் கப்பல் மூழ்கியதில் 20 பேர் மாரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

அகதிகள் கப்பல் மூழ்கியதில் 20 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... அகதிகள் கப்பல் மூழ்கியதில் 20 பேர் மரணம்
இந்தியா பனிச்சரிவில் சிக்கி 6 பேர் மரணம் 30 காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

இந்தியா பனிச்சரிவில் சிக்கி 6 பேர் மரணம் 30 காயம்

,

Continue Reading... இந்தியா பனிச்சரிவில் சிக்கி 6 பேர் மரணம் 30 காயம்
4 பேர் மரணம் தொடர்பில் வவுனியா பொலிஸார் விசேட அறிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

4 பேர் மரணம் தொடர்பில் வவுனியா பொலிஸார் விசேட அறிவிப்பு

,

Continue Reading... 4 பேர் மரணம் தொடர்பில் வவுனியா பொலிஸார் விசேட அறிவிப்பு
ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் மரணம்
ரஷியாவில் எரிவாயு வெடித்ததால் தரைமட்டமான வீடு பலர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் எரிவாயு வெடித்ததால் தரைமட்டமான வீடு பலர் மரணம்

,

Continue Reading... ரஷியாவில் எரிவாயு வெடித்ததால் தரைமட்டமான வீடு பலர் மரணம்
ஆற்றில் கவிழ்ந்த படகு நால்வர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆற்றில் கவிழ்ந்த படகு நால்வர் மரணம்

,

Continue Reading... ஆற்றில் கவிழ்ந்த படகு நால்வர் மரணம்
பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பேரூந்து 30 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பேரூந்து 30 பேர் மரணம்

பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பேரூந்து 30 பேர் மரணம் கடந்த தினம் வடமேற்கு பாகிஸ்தானில்…

Continue Reading... பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பேரூந்து 30 பேர் மரணம்
காட்டு தீயில் 22 பேர் மரணம் 554 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

காட்டு தீயில் 22 பேர் மரணம் 554 பேர் காயம்

,

Continue Reading... காட்டு தீயில் 22 பேர் மரணம் 554 பேர் காயம்
இலங்கையில் கன்சர் நோயினால் 46 பேர் நாள் தோறும் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கன்சர் நோயினால் 46 பேர் நாள் தோறும் மரணம்

,

Continue Reading... இலங்கையில் கன்சர் நோயினால் 46 பேர் நாள் தோறும் மரணம்
வெடித்த குண்டு 88 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வெடித்த குண்டு 88 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... வெடித்த குண்டு 88 பேர் மரணம்
அமெரிக்காவில் பற்றி எரிந்த அடுக்கு மாடி - ஒருவர் மரணம் 8 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பற்றி எரிந்த அடுக்கு மாடி – ஒருவர் மரணம் 8 பேர் காயம்

,

Continue Reading... அமெரிக்காவில் பற்றி எரிந்த அடுக்கு மாடி – ஒருவர் மரணம் 8 பேர் காயம்
பிலிப்பைன்ஸ் வெள்ளத்தில் 33 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் வெள்ளத்தில் 33 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... பிலிப்பைன்ஸ் வெள்ளத்தில் 33 பேர் மரணம்
குண்டு வெடிப்பு 20 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

குண்டு வெடிப்பு 20 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... குண்டு வெடிப்பு 20 பேர் மரணம்
தீயில் கருகி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

தீயில் கருகி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மரணம்

,

Continue Reading... தீயில் கருகி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் மரணம்
பேரூந்து விபத்தில் 15 பேர் மரணம் 47 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பேரூந்து விபத்தில் 15 பேர் மரணம் 47 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பேரூந்து விபத்தில் 15 பேர் மரணம் 47 பேர் காயம்
பிரான்சில் துப்பாக்கி சூடு 3 பேர் மரணம் - 4 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பிரான்சில் துப்பாக்கி சூடு 3 பேர் மரணம் – 4 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பிரான்சில் துப்பாக்கி சூடு 3 பேர் மரணம் – 4 பேர் காயம்