நான் நாய் சாதி ஒட்டு போடு கலாய்த்த சீமான்
Posted in சீமான் பேச்சு

நான் நாய் சாதி ஒட்டு போடு கலாய்த்த சீமான்

,

Continue Reading... நான் நாய் சாதி ஒட்டு போடு கலாய்த்த சீமான்
ஒரு பூனைக்கு இருக்க அறிவு உனக்கில்லையா மக்களிடம் கோபப்பட்ட சீமான்
Posted in இலங்கை செய்திகள் சீமான் பேச்சு

ஆமைக்கறி சமைச்சவனை பேச சொல்லவா திடீரென ஆதாரத்தை காட்டிய சீமான்

,

Continue Reading... ஆமைக்கறி சமைச்சவனை பேச சொல்லவா திடீரென ஆதாரத்தை காட்டிய சீமான்
பிரச்சார மேடையை கச்சேரி மேடையாக்கிய சீமான்… உற்சாகத்தில் ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்கள்
Posted in சீமான் பேச்சு

பிரச்சார மேடையை கச்சேரி மேடையாக்கிய சீமான்… உற்சாகத்தில் ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்கள்

,

Continue Reading... பிரச்சார மேடையை கச்சேரி மேடையாக்கிய சீமான்… உற்சாகத்தில் ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்கள்
Posted in சீமான் பேச்சு

குறுக்கே வந்தால் வெட்டு தமிழர் என்றால் வெட்டுங்கள் சீமான்

குறுக்கே வந்தால் வெட்டு தமிழர் என்றால் வெட்டுங்கள் சீமான் குறுக்கே வந்தால் வெட்டு…

Continue Reading... குறுக்கே வந்தால் வெட்டு தமிழர் என்றால் வெட்டுங்கள் சீமான்
இனி சோத்துக்கு என்ன செய்வ கோபத்தில் கொதித்த சீமான்
Posted in சீமான் பேச்சு

இனி சோத்துக்கு என்ன செய்வ கோபத்தில் கொதித்த சீமான்

இந்தியா ,தமிழகம் ;நாம் தமிழர் கட்சியின் தற்கால தலைவர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள்…

Continue Reading... இனி சோத்துக்கு என்ன செய்வ கோபத்தில் கொதித்த சீமான்