மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உரகஹா வீதியில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம்

,

Continue Reading... உரகஹா வீதியில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம்
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஹோட்டலுக்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... ஹோட்டலுக்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மீட்டியாகொட பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... மீட்டியாகொட பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு
நீதிமன்றத்திற்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நீதிமன்றத்திற்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... நீதிமன்றத்திற்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு
திருமண நிகழ்வில் துப்பாக்கிச் சூடு
Posted in உலக செய்திகள்

திருமண நிகழ்வில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... திருமண நிகழ்வில் துப்பாக்கிச் சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெலிவேரிய பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... வெலிவேரிய பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொழும்பில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... கொழும்பில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மினுவங்கொடையில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... மினுவங்கொடையில் துப்பாக்கிச் சூடு
யாழில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு மூவர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

யாழில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு மூவர் காயம்

,

Continue Reading... யாழில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு மூவர் காயம்
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இன்று அதிகாலை துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... இன்று அதிகாலை துப்பாக்கிச் சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் துப்பாக்கிச் சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பொலிஸாா் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... பொலிஸாா் துப்பாக்கிச் சூடு
உணவாக உரிமையாளர் சுட்டு கொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அவிசாவளையில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... அவிசாவளையில் துப்பாக்கிச் சூடு