புத்தளம் கடலில் ஆணின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புத்தளம் கடலில் ஆணின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... புத்தளம் கடலில் ஆணின் சடலம் மீட்பு
நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உடல் பாகங்கள் சிதறிய நிலையில் சடலம் மீட்பு

.

Continue Reading... உடல் பாகங்கள் சிதறிய நிலையில் சடலம் மீட்பு
இலங்கைப் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைப் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... இலங்கைப் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு
கடற்கரையோரத்தில் உருக்குலைந்த பெண்ணின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கடற்கரையோரத்தில் உருக்குலைந்த பெண்ணின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... கடற்கரையோரத்தில் உருக்குலைந்த பெண்ணின் சடலம் மீட்பு
கொழும்பு துறைமுக நகரில் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொழும்பு துறைமுக நகரில் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... கொழும்பு துறைமுக நகரில் சடலம் மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வீட்டுக்குள் இருந்து சந்தேகத்துக்கு இடமான சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... வீட்டுக்குள் இருந்து சந்தேகத்துக்கு இடமான சடலம் மீட்பு
குளத்திலிருந்து ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

குளத்திலிருந்து ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... குளத்திலிருந்து ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
உருக்குலைந்த நிலையில் ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உருக்குலைந்த நிலையில் ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... உருக்குலைந்த நிலையில் ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெட்டு காயங்களுடன் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... வெட்டு காயங்களுடன் சடலம் மீட்பு
மகள் மருமகனை கொன்று ஆற்றில் வீசிய தந்தை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சிறுமியின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சிறுமியின் சடலம் மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
களுவாஞ்சிகுடியில் 17 வயது மாணவனின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

களுவாஞ்சிகுடியில் 17 வயது மாணவனின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... களுவாஞ்சிகுடியில் 17 வயது மாணவனின் சடலம் மீட்பு
யாழில் வாலிபன் மீது வாள்வெட்டு ஆவா குழு தலைவன் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெட்டுக்காயங்களுடன் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... வெட்டுக்காயங்களுடன் சடலம் மீட்பு
வெட்டுக்காயங்களுடன் இளைஞரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெட்டுக்காயங்களுடன் இளைஞரின் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... வெட்டுக்காயங்களுடன் இளைஞரின் சடலம் மீட்பு
தோட்டப் பகுதியில் இளம் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தோட்டப் பகுதியில் இளம் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... தோட்டப் பகுதியில் இளம் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆணின் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... ஆணின் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்
பேருந்துக்கு அடியில் இருந்து நபரொருவரின் சடலம் மீட்பு| இலங்கை செய்திகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பேருந்துக்கு அடியில் இருந்து நபரொருவரின் சடலம் மீட்பு| இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... பேருந்துக்கு அடியில் இருந்து நபரொருவரின் சடலம் மீட்பு| இலங்கை செய்திகள்
ஆற்றில் இருந்து வாலிபன் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆற்றில் இருந்து வாலிபன் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... ஆற்றில் இருந்து வாலிபன் சடலம் மீட்பு | இலங்கை செய்திகள்
வவுனியா காட்டுக்குள் ஆண் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உருக்குலைந்த நிலையில் சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... உருக்குலைந்த நிலையில் சடலம் மீட்பு
யாழில் குளத்தில் இருந்து சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

யாழில் குளத்தில் இருந்து சடலம் மீட்பு

,

Continue Reading... யாழில் குளத்தில் இருந்து சடலம் மீட்பு