பயங்கரவாதிகள் விடுதலை புலிகள் சஜித் பிரமேதாசா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

சஜித் அணிக்கு தாவிய இருவர்

,

Continue Reading... சஜித் அணிக்கு தாவிய இருவர்
பயங்கரவாதிகள் விடுதலை புலிகள் சஜித் பிரமேதாசா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பயங்கரவாதிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவது முக்கிய பணியாகும் சஜித்

,

Continue Reading... பயங்கரவாதிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவது முக்கிய பணியாகும் சஜித்
பயங்கரவாதிகள் விடுதலை புலிகள் சஜித் பிரமேதாசா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

சுதந்திர தினத்தை எவ்வாறு அபிமானத்துடன் கொண்டாடுவது

,

Continue Reading... சுதந்திர தினத்தை எவ்வாறு அபிமானத்துடன் கொண்டாடுவது
பயங்கரவாதிகள் விடுதலை புலிகள் சஜித் பிரமேதாசா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பேரணிக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு

,

Continue Reading... ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பேரணிக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

ஜனாதிபதி தேர்தல் ரணிலின் கபட நாடகம் சஜித் முழக்கம்

,

Continue Reading... ஜனாதிபதி தேர்தல் ரணிலின் கபட நாடகம் சஜித் முழக்கம்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

ரணிலுக்கு சஜித் பெரும் போட்டியாக இருப்பார்

,

Continue Reading... ரணிலுக்கு சஜித் பெரும் போட்டியாக இருப்பார்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

உலகின் முதல்தர நாடாக மாற்றும் புதிய பயணம் பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தி சஜித்

,

Continue Reading... உலகின் முதல்தர நாடாக மாற்றும் புதிய பயணம் பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தி சஜித்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

அரச வளங்களை துஷ்பிரயோகம் செய்து விருந்துபசார கொண்டாட்டம்

,

Continue Reading... அரச வளங்களை துஷ்பிரயோகம் செய்து விருந்துபசார கொண்டாட்டம்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

சஜித் பிரேமதாஸ, உயர்நீதிமன்றத்தில் செய்தார் சஜித்

,

Continue Reading... சஜித் பிரேமதாஸ, உயர்நீதிமன்றத்தில் செய்தார் சஜித்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

ரணில் சஜித் மோதல் தேர்தல் நாடகம் ஆரம்பம்

,

Continue Reading... ரணில் சஜித் மோதல் தேர்தல் நாடகம் ஆரம்பம்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

சிங்களத்தால் மட்டுமே முன்னேற முடியாது

,

Continue Reading... சிங்களத்தால் மட்டுமே முன்னேற முடியாது
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

இறந்தாலும் ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நிறுத்த மாட்டேன் சஜித்

,

Continue Reading... இறந்தாலும் ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நிறுத்த மாட்டேன் சஜித்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

எனது ஆவணத்தை பறித்துவிட்டனர் சஜித் குற்றச்சாட்டு

,

Continue Reading... எனது ஆவணத்தை பறித்துவிட்டனர் சஜித் குற்றச்சாட்டு
அழைப்பு விடுக்கிறார் பிரதமர் மறுக்கிறார் சஜித்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

அழைப்பு விடுக்கிறார் பிரதமர் மறுக்கிறார் சஜித்

,

Continue Reading... அழைப்பு விடுக்கிறார் பிரதமர் மறுக்கிறார் சஜித்
முல்லைத்தீவு நீதிபதி விவகாரம் விசாரணை தேவை சஜித்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

முல்லைத்தீவு நீதிபதி விவகாரம் விசாரணை தேவை சஜித்

,

Continue Reading... முல்லைத்தீவு நீதிபதி விவகாரம் விசாரணை தேவை சஜித்
ஈஸ்டர் தாக்குதல் சஜித் வௌியிட்ட ஆதாரங்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

ஈஸ்டர் தாக்குதல் சஜித் வௌியிட்ட ஆதாரங்கள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல் சஜித் வௌியிட்ட ஆதாரங்கள்,

Continue Reading... ஈஸ்டர் தாக்குதல் சஜித் வௌியிட்ட ஆதாரங்கள்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் உண்மையை கோட்டபாயவும் ரணிலும் மறைக்கிறார்கள்

,

Continue Reading... உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் உண்மையை கோட்டபாயவும் ரணிலும் மறைக்கிறார்கள்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பேராசைக்காக ஜனாதிபதி பதவியை பெற தயார் இல்லை

,

Continue Reading... பேராசைக்காக ஜனாதிபதி பதவியை பெற தயார் இல்லை
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

அரசியலில் சூதாடுகிறது அரசாங்கம்

,

Continue Reading... அரசியலில் சூதாடுகிறது அரசாங்கம்
பணத்துக்காக உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவல நிலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

சஜித் WHO இலங்கை பிரதிநிதியுடன் சந்திப்பு

,

Continue Reading... சஜித் WHO இலங்கை பிரதிநிதியுடன் சந்திப்பு